logo fundacji

Mortęski park rozkwita zielenią

2018-08-03

W ramach prowadzonej rewitalizacji mortęskiego parku uzupełniono tamtejsze nasadzenia poprzez dosadzenia roślinności zgodnej z projektem rewaloryzacji parku. W pracach wzięli udział studenci architektury krajobrazu oraz wolontariusze.

Park w Mortęgach wzbogacił się w sumie o 120 drzew i krzewów oraz 600 roślin zielnych. Jednak to jeszcze nie koniec, ponieważ prowadzone działania były pierwszym z kilku etapów nasadzeń.
Celem ww. działań jest zrealizowanie koncepcji projektowej dostosowania parku w Mortęgach k. Lubawy do pełnienia funkcji edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej.
Dalsze prace będą kontynuowane w kolejnych latach, jednakże pod warunkiem kontynuacji wsparcia ze strony darczyńców fundacji.

Park w Mortęgach to kompleks, którego powstanie datuje się na połowę XIX wieku. Zespół parkowy składa się z trzech podstawowych elementów: części rezydencjonalnej, którą tworzy pałac i park, części gospodarczej, którą tworzy podwórze folwarczne z zabudową inwentarską i gospodarczą oraz kolonii mieszkaniowej robotników folwarcznych.

DARCZYŃCY

FUNDACJA „MORTĘSKA”
Mortęgi 3,
14-260 Lubawa

663-910-532    [recaptcha ]