logo fundacji

Ruszyła rewitalizacja parku   

2016-12-10

Rozpoczęła się rewitalizacja parku w Mortęgach, kompleksu którego powstanie datuje się na połowę XIX wieku. Zespół parkowy składa się z trzech podstawowych elementów: części rezydencjonalnej, którą tworzy pałac i park, części gospodarczej, którą tworzy podwórze folwarczne z zabudową inwentarską i gospodarczą oraz kolonii mieszkaniowej robotników folwarcznych.  W pracach rewitalizacyjnych skupiono się na części rezydencjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem parku.

Park w Mortęgach został wpisany do rejestru zabytków już w 1984 roku. Z dawnego układu przestrzennego zachowała się aleja wysadzona dwoma szpalerami grabów, betonowe schodki na skarpie przy pałacu dające początek alei, a także kamienny mostek nad strumykiem. W części wschodniej, zachodniej i południowej zachowały się w dobrym stanie masywy starodrzewia. Najliczniej występują tu dęby, lipy i graby. Ze względu na brak pełnej dokumentacji historycznej obiektu odtworzenie pierwotnej kompozycji parku jest dużym wyzwaniem. Jednakże korzystając z pomocy botaników, biologów i architektów krajobrazu zdołano zbudować koncepcję rewitalizacji zachowującą istniejący drzewostan parkowy, a przy tym odtwarzającą pierwotne ciągi komunikacyjne. Jednocześnie wprowadzono liczne akcenty kulturowe i naturalne. Ze swoją długoletnią historią park stanowi ważny element środowiska przyrodniczego i kulturowego wsi, dlatego jego odtworzenie jest ważnym aspektem kultywowania tradycji i promowania historii tego regionu.

DARCZYŃCY

FUNDACJA „MORTĘSKA”
Mortęgi 3,
14-260 Lubawa

663-910-532    [recaptcha ]